BEHANDELINGEN

De aanpak van de patiënt met een reumatische aandoening dient planmatig te gebeuren met bij de eerste klachten een snelle verlichting van de pijn en herstel van de functie met ondertussen opbouw behandeling voor blijvende verlichting van de pijn en blijvend behoud van de functie door behoud van de gewrichtsstructuur.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van pijnstillende medicatie, eventueel Niet-Steroidale-Anti inflammatoire-Medicatie. Bij het gebruik dient rekening gehouden met mogelijke tegenindicaties, dosering, duur van behandeling en eventuele aanwijzingen van nevenwerking.

Corticosteroiden zijn krachtig anti inflammatoir en vaak noodzakelijk in de beginperiode of tijdelijk tijdens het verloop van reumatische aandoeningen. Bij polymyalgia reumatica zijn corticosteroiden zelfs essentieel waarbij een matige dosis een snelle verbetering brengt en langzame afbouw tot stop over een periode van ongeveer een jaar tot genezing leidt.

Voor reumatoide artritis, bindweefselziekten,  spondylartropathie, psoriasis artropathieën bestaan er meer immunomodulerende therapieën. Hierbij wordt reeds enkele decennia gebruik gemaakt van ledertrexaat, salazopyrine, arava, plaquenil, immuran voor meerdere aandoeningen.
Nu ondertussen meer dan 10 jaar worden vanuit het inzicht van het ontregelde mechanisme bij de reumatische ziekte via bio- engineering verschillende antilichamen ontwikkeld. Deze moeten dan de overproductie van de schadelijke factoren neutraliseren. Deze aanpak leidt niet enkel toch een verbetering van de kliniek bij patiënt doch hebben een beschermende werking tegen verdere aantasting van de structuur van het gewricht; essentieel voor resultaten op lange termijn.
Hierbij werden initieel de anti TNF producten (remicade, humira, enbrel, simponi, cimzia) gebruikt. Ondertussen zijn er ook andere werkingsmechanismen voorhanden met gebruik van mabthera, orencia, roactemra, benlysta. Deze producten worden door patiënt of verpleging thuis onderhuids of intraveneus tijdens korte opname dagziekenhuis toegediend.  Ondertussen worden nog andere producten ontwikkeld met ook mogelijkheid perorale inname.

Ook binnen de osteoporose behandeling wordt gebruik gemaakt van toediening antilichamen. Zo is er naast calcium/vit D en bestaande behandeling met SERM, bifosfonaten nu ook mogelijkheid toediening prolia.

Bij jicht dient naast en na het behandelen van de acute pijnlijke aanval vaak een chronische behandeling gestart met doel het urinezuurgehalte in het bloed onder de 6 te houden. Deze behandeling dient met gepaste aandacht voor geassocieerde pathologie/medicatie ingesteld.

Tenslotte dient benadrukt dat telkens een patiënt individueel wordt behandeld met nood aan patiënt specifieke aanpak. Hierbij is ook goede samenwerking van reumatoloog, huisarts, eventueel andere specialisten, verpleegkundige, kinesist, orthopedisch bandagist, ergotherapeut van essentieel belang.